Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/index.php:1) in /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/index.php:1) in /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Projekty

Projekt - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej naszej szkoły służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

 Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego przez co cieszy się znacznie niższym zainteresowaniem uczniów. W tym kontekście oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy niezbędne jest zwiększenie potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe. Obejmuje swoim wsparciem szkoły zawodowe (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) uczące w branżach: min. turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej oraz usługowej. Uczniowie tych klas będą mogli uczestniczyć m.in. w:

  • stażach obejmujących praktyczną naukę zawodu
  • dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych,
  • doradztwie i opiece pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa,
  • dodatkowych zajęciach (pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych),
  • efektywnych programach doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • modernizacji oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
  • współpracy szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
  • wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne).

Z projektu będą mogli skorzystać uczniowie szkół zawodowych naszej szkoły tj.: kucharz, technik obsługi turystycznej oraz technik przetwórstwa mleczarskiego. Kandydatów do projektu wyłoni komisja w składzie:

1.      Wicedyrektor – przewodniczący

2.      Przewodniczący zespołu przedmiotów zawodowych – z-ca przewodniczącego

3.      Wychowawcy klas: I ZSZ, I TOT oraz III TM

Chętni kandydaci mogą zgłaszać się do p. M. Kłodowskiej.

 Przy rekrutacji będą brane pod uwagę:

·         średnia ocen z ostatniego semestru,

·         ocena z zachowania ucznia,

·         wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

·         aktywność społeczna,

·         kultura osobista,

·         opinia wychowawcy

Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną przekazane uczniom przez wychowawców. Listy przyjętych kandydatów zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji kandydata z listy przyjętych, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez komisję do udziału w projekcie ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 2 tygodni do Dyrektora szkoły.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 r. Staże będą odbywały się w wakacje 2014 r.Wyjazd do Luksemburga w ramach projektu Unii Europejskiej.
W dniach 26.05 – 3.06.2013r. czterej wyróżnieni uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach (Piotr Pyśk, Paweł Drubkowski, Marek Dzerzęcki oraz Wojciech Bartołd) wraz z Dyrektorem ZSP panią Lidią Anną Jesionek oraz nauczycielem języka angielskiego panem Krzysztofem Rogowskim wyjechali do Luksemburga. Wyjazd ten był zorganizowany w ramach europejskiego projektu: „Youth in Action”, którego celem była wymiana doświadczeń, tradycji i kultury pomiędzy młodzieżą z sześciu krajów Unii Europejskiej.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program multimedialny mający na celu promowanie Polski, a także przybliżenie młodzieży z innych krajów tradycji, kultury oraz historii naszego narodu. Zaprezentowany program zdobył ogromne uznanie wśród zagranicznej młodzieży. Mieliśmy również okazję zapromować ZSP w społeczności lokalnej poprzez krótką prezentację folderu szkoły.

Pobyt w Luksemburgu był dla uczniów naszej szkoły niezwykłym doświadczeniem. Dzięki uczestnictwu w projekcie, którego głównym tematem była sztuka graffitti „Voice of the street”, mieli oni okazję do poznania tej popularnej techniki wśród młodych.

Udział w projekcie był bardzo dobrą okazją do sprawdzenia swoich możliwości językowych. Znajomość języka angielskiego okazała się przydatna i praktyczna. Nasza młodzież świetnie poradziła sobie w bezpośrednich kontaktach.

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się doskonale. Przyjazna atmosfera oraz wymiana doświadczeń jak i zabawa pozwoliły na nawiązanie bliższych znajomości. Na koniec pobytu młodzież wymieniła się adresami, co niewątpliwie przyczyni się do utrzymania kontaktów w przyszłości.

Krzysztof RogowskiProjekt „EuroWeek – Szkoła Liderów”
Od 18 do 24 marca 2012 członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego brali udział w obozie edukacyjnym w ramach Europejskiego Forum Młodzieży.

EuroWeek jest to specjalny obóz edukacyjny oparty na metodach stosowanych w Unii Europejskiej. Jego celem jest rozwój bardzo cennych umiejętności społecznych takich jak praca w grupie, kierowanie, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie czy prowadzenie prezentacji.

Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami, przebywała siedem dni na Ziemi Kłodzkiej w malowniczo położonej miejscowości Długopole Zdrój.

Przez cały tydzień uczniowie uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych, prowadzonych przez wolontariuszy z Meksyku, Peru, Finlandii, Argentyny, Azerbejdżanu, Kolumbii, Rumunii, Litwy, Wietnamu, Turcji i Nepalu. 80% wszystkich zajęć odbywała się w języku angielskim, więc uczniowie nie tylko poznawali nowych przyjaciół, ich kraje, kulturę i obyczaje, ale również rozwijali umiejętności językowe.

Każdy dzień od rana do wieczora wypełniony był atrakcyjnymi zajęciami, w których nasi uczniowie brali aktywny udział. Uczestniczyli w negocjacjach, tworzyli i prowadzili prezentacje tematyczne (wszystko w języku angielskim).

Między zajęciami miały miejsce różnego rodzaju atrakcje takie jak wycieczka do Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej, spacery po okolicy czy dyskoteki.

Młodzież z warsztatów wróciła bogatsza o umiejętność, doświadczenia i przyjaźnie, które nawiązali z młodymi ludźmi z całego świata.

Każdy uczestnik obozu otrzymał certyfikat uczestnictwa wraz z podziękowaniami. Nasza szkoła otrzymała specjalny dyplom z podziękowaniami za współpracę przy organizacji warsztatów.Projekt „Leonardo da Vinci”
Nasza szkoła kilkakrotnie współpracowała ze szkołami europejskimi i realizowała programy unijne.

Jednym z takich programów jest Program Leonardo da Vinci, wspierający politykę Unii w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

W 2005 roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w projekcie Leonardo da Vinci. Uczniowie Technikum Hotelarskiego, Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbyli 3 tygodniową praktykę w Dublinie w Irlandii.

Uczniowie swoje umiejętności zawodowe doskonalili w hotelach, restauracjach i pensjonatach Bed & Breakfast.

Druga taka współpraca miała miejsce w 2008 roku. Tym razem uczniowie spędzili 3 tygodnie w irlandzkim mieście Cork. Poza kształceniem umiejętności zawodowych, uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności językowych ponieważ mieszkali u rodzin irlandzkich i posługiwali się wyłącznie językiem angielskim.

Oba wyjazdy zostały sfinansowane z programu unijnego Leonardo da Vinci, a głównym inicjatorem współpracy z Irlandią była Pani Dyrektor Lidia Anna Jesionek.Projekt z fizyki organizowany przez Uniwersytet w Helsinkach
W roku szkolnym 2009/2010 Pani Dyrektor Lidia Anna Jesionek nawiązała współpracę ze szkołą w Finlandii. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie z wiedzy o naukach ścisłych organizowanym przez Uniwersytet w Helsinkach. Uczniowie pracowali nad projektami z fizyki – „ Odnawialne źródła energii” oraz „ Obserwacja nieba z terenu Polski”.

Prace stworzone przez uczniów zostały przesłane do Helsinek, wystawione w konkursie i bardzo wysoko ocenione.

Podsumowanie projektu odbyło się w Finlandii, w którym udział wzięli nauczyciele z naszej szkoły oraz nauczyciele szkoły partnerskiej.