Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/index.php:1) in /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/index.php:1) in /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Działalność biblioteki

Chorzele, 20.04.2015r.

Konkurs

Pax. Pal przekleństwa” to pierwsza część ekscytującej młodzieżowej serii urban fantasy, hitu wydawniczego ze Szwecji. Jest to także poruszająca historia o uczeniu się zaufania i o trudach poszukiwania własnego miejsca.

Czytaj więcej...

29.04.2015 r. na trzeciej godzinie lekcyjnej odbędzie się konkurs czytelniczy pt.: „Nie tylko ze szkolnych lektur”. Osoby chcące wziąć udział powinny zgłaszać swoją kandydaturę nauczycielowi poloniście.

 

Joanna Różańska - Tańska

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do obejrzenia gazetki poświęconej św. Janowi Pawłowi II w 10-tą rocznicę śmierci. Gazetka oraz publikacje poświęcone papieżowi Polakowi można oglądać w pomieszczeniu szkolnej biblioteki do 30.04.2015r.

 

Joanna Różańska - Tańska

12.03.2015r. w naszej szkole odbyły się Wybory Książek – ogólnopolska akcja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej mająca na celu poznanie prawdziwych czytelniczych zainteresowań uczniów. W akcji wzięło udział 126 osób, uczniowie chętnie dzielili się czytelniczymi fascynacjami.

Czytaj więcej...

12.03.2015r. w naszej szkole odbędą się Wybory Książek – jest to ogólnopolska akcja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej pani Joanny Kluzik – Rostkowskiej, której celem jest poznanie i upowszechnienie zainteresowań czytelniczych młodzieży a także dostosowanie księgozbioru bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.

Czytaj więcej...

W dniach 23.09-30.09. 2013r. nasza biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji pt.: „Tydzień zakazanych książek”. Z tej okazji w bibliotece ZSP można zobaczyć wystawkę książek, których czytanie było zakazywane w różnych miejscach na świecie, a także dowiedzieć się ciekawych informacji o tych książkach i ich autorach.

Sprawozdanie z przebiegu szkolnego konkursu na prezentację multimedialną nt.: „Życie i twórczość Janusza Korczaka”.

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną pt.: „Życie i twórczość Janusza Korczaka” został ogłoszony 20.12.2012r., był przeznaczony tylko dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach. Uczestnicy składali swoje prezentacje do 25.01.2013r. Udział wzięło sześć osób z klasy IIA i jedna z klasy IIB.

Komisja konkursowa w składzie: p.Mariola Lidzka (nauczyciel chemii),p. Katarzyna Grzybowska – Kucińska (nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz) oraz p. Joanna Różańska – Tańska (nauczyciel bibliotekarz) biorąc pod uwagę merytoryczne ujęcie tematu, poprawność językową, estetykę i efekt wizualny, bibliografię, oryginalność i ilość slajdów przyznała oceny, które po uśrednieniu dały następującą końcową punktację:

Kamila Kłodowska IIA– 26 pkt. / na max. ilość 28 pkt. >> zwycięska prezentacja

Natalia Nowocińska IIA – 24 pkt.

Karolina Grabowska IIB – 22,5 pkt.

Karolina Bączek IIA – 21,5 pkt.

Urszula Nąć IIA – 21,5 pkt.

Mariusz Szydlik IIA – 21 pkt.

Marta Borkowska IIA – 20,5 pkt.

Regulamin szkolnego konkursu na prezentację multimedialną pt.: „Życie i twórczość Janusza Korczaka”.

 

Organizatorzy : Joanna Różańska – Tańska  (nauczyciel bibliotekarz), Katarzyna Grzybowska – Kucińska (polonista i nauczyciel bibliotekarz).

§1

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Wł.St. Reymonta w Chorzelach.

§2

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „Życie i twórczość Janusza Korczaka”.

§3

Cele konkursu:

 • włączenie w obchody Roku Korczakowskiego,
  • popularyzowanie myśli i działalności Janusza Korczaka – wychowanie i edukację oparte na wartościach, wzajemnym szacunku i tolerancji,
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
  • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

§4

1. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Prezentacja powinna zawierać maksymalnie od 15-tu do 30-tu slajdów. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. Prezentacja musi zawierać informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.

2. Miejsce i termin składania prac:

Prace należy dostarczyć na płycie CD do nauczycieli organizujących konkurs: p.Joanny Różańskiej-Tańskiej lub p. Katarzyny Grzybowskiej – Kucińskiej. Prace będą przyjmowane do 25.01.2013r., wyniki zostaną ogłoszone: 28.02.2013r.

§5

1. Kryteria oceny prac konkursowych:

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://zspchorzele.pl

2. W skład komisji wchodzą:

 • Joanna Różańska – Tańska,
 • Katarzyna Grzybowska – Kucińska,
 • Maria Lidzka.

3. Kryteria oceny prac:

 • oryginalność formy i samodzielność wykonania prezentacji (prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane),
 • merytoryczne ujęcie tematu oraz bibliografia,
 • język,
 • estetyka i efekt wizualny oraz szata graficzna.

§6

Na uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe oraz możliwość otrzymania bardzo dobrej, cząstkowej oceny z informatyki.

§7

Postanowienia końcowe:

 Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły:
http://zspchorzele.pl

27.03.2012r. odbył się konkurs: „Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej” zorganizowany przez bibliotekę szkolną. W konkursie wzięło udział 22 uczniów z klas: IA, IB, IIA, IIB, ITM, IITM i IZSZ. Uczniowie mieli odpowiedzieć na zadania testowe oraz poprawnie złożyć wiersz noblistki i zaprezentować go. W sumie uczniowie mogli zdobyć 96 pkt., najlepiej wypadła Aneta Majewska z IIA uzyskując 76 pkt., drugie miejsce zajęła Anna Sadowska również z IIA z 74 punktami, a trzecie Natalia Ciach z IITM z liczbą 68,5 punktów. Gratulujemy!