• zdjęcie 1
  • Klasa
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

27 września 2016 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły oraz ślubowania i „otrzęsin” klas pierwszych.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrał pan dyrektor Krzysztof Milewski. W słowach skierowanych do młodzieży przypomniał, że ślubowanie jest jednym z ważniejszych ceremoniałów w tradycji naszej szkoły oraz że uczniowie powinni z pełną odpowiedzialnością wypełniać obowiązki wynikające ze ślubowania.

Czytaj więcej...

Od 2000 roku rokrocznie szkoły noszące imię Władysława Stanisława Reymonta spotykają się by krzewić pamięć o swoim patronie. W tym roku od 23.09 do 25.09 nasza szkoła również uczestniczyła w XX już jubileuszowym Zlocie Szkół Reymontowskich, który odbywał się w Szkole Podstawowej w Stróżewie w gminie Załuski. Pod opieką pani Joanny Różańskiej-Tańskiej do Stróżewa pojechali: poczet sztandarowy w składzie – Agnieszka Smolińska (IIIB), Alicja Rasińska (IIIA), Piotr Stanejko (IIIA) oraz Kacper Zabielski (IIA) startujący w XII edycji konkursu „Mówimy Reymontem”.

Czytaj więcej...

4 września 2016 na placu szkolnym Zespołu Szkół w Lesznie miały miejsce Dożynki Powiatowe, podczas których najlepsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych powiatu przasnyskiego otrzymali Nagrody Starosty Przasnyskiego. Najlepszym tegorocznym maturzystą w naszym powiecie został Mateusz Biernacki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach, osiągając bardzo wysoki wynik 580 punktów. Nagrodę Mateuszowi wręczył pan Jarosław Tybuchowski Wicestarosta Przasnyski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Przasnyskiego panem Markiem Walędziakiem oraz Dyrektorem ZSP w Chorzelach panem Krzysztofem Milewskim.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

 

8 września 2016 r. o godz. 16:00 w świetlicy budynku internatu a następnie w poszczególnych klasach w budynku szkoły
odbędzie się spotkanie Dyrekcji i całej Rady Pedagogicznej z rodzicami.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach odbędzie się 01 września 2016 r. o godz. 1100 w hali sportowej.

Egzamin maturalny zwany również egzaminem dojrzałości to najbardziej obiektywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów. Szczegółowe procedury oraz komisje, w skład których wchodzą nauczyciele z innych szkół i obserwatorzy z organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny zapewniają obiektywizm wyników. Sprawdzaniem egzaminu zajmują się zewnętrzni specjaliści, w żaden sposób nie związani z daną szkołą i co więcej nawet nie wiedzący, którą szkołę sprawdzają, gdyż nazwy placówek oświatowych są również, podobnie jak i nazwiska uczniów, zakodowane.

Czytaj więcej...

Upalny piątek 24 czerwca 2016 był ostatnim dniem roku szkolnego i rozpoczął upragnione przez wszystkich wakacje.

Młodzież prowadząca uroczystość przywitała wszystkich zgromadzonych: Dyrekcje szkoły – Pana Krzysztofa Milewskiego i Panią Marlenę Chmielewską – Burczyńską, zaproszonych gości, radę pedagogiczną, pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów.

Czytaj więcej...

W czwartek 09 czerwca 2016 r. wyróżnieni uczniowie, za prace na rzecz promocji naszej Szkoły, z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w wyjeździe do Warszawy. Wyjazd został sfinansowany ze środków własnych szkoły z inicjatywy pana Dyrektora Krzysztofa Milewskiego.

Celem wycieczki było zwiedzanie Warszawskiego ZOO oraz seans filmowy w  Cinema City.

Czytaj więcej...

Jury powołane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prof. dr hab. Janusza Witkowskiego przyznało V miejsce dla Marcina Szmalca, ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł St. Reymonta w Chorzelach z klasy 2A, w XLV Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca.

Czytaj więcej...

,,Cieszył się wędrówką do nieznanych miejsc, oglądaniem nieznanych rzek, 
a trudy wynagradzała mu pasja poznania.”
Owidiusz

 

Wzorem ubiegłego roku Dyrektor Szkoły pan Krzysztof Milewski postanowił uhonorować najlepszych uczniów nagrodą w postaci darmowej wycieczki w zamian za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz inne wybitne osiągnięcia.

Czytaj więcej...

Od  01 września 2014 r. dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach jest p. Krzysztof Milewski. Od tego czasu szkoła gruntownie zmienia swoje oblicze. Przejawem tego jest dostosowanie roszczeń w Liceum Ogólnokształcącym do zainteresowań uczniów, co spowodowało zwiększenie motywacji do nauki, większe szanse na dostanie się na wymarzone studia oraz zwiększenie naboru.

Czytaj więcej...

31 maja 2016 r. uczniowie z klasy II a i II b LO – grupa rozszerzona z biologii razem z nauczycielami Joanną Brosch oraz Januszem Drubkowskim wyjechali  do Oceanarium w Gdyni.  Celem wyjazdu było oczywiście poznanie bioróżnorodności organizmów wodnych żyjących zarówno w wodach morskich jak i słodkich, o których uczniowie uczyli się na lekcjach biologii.

Czytaj więcej...

W poniedziałek 12 maja 2016 roku grupa uczniów I oddziału Technikum Obsługi Turystycznej naszej szkoły wzięła udział w wycieczce do Warszawy. Z uwagi na kierunek kształcenia turystyka i krajoznawstwo należą do tych sfer, które wzmacniają i rozwijają wśród młodzieży takie cechy jak: ciekawość, żądza wiedzy, fantazja, radość z przygody i zabawy, otwartość, chęć eksperymentowania, humor i energia.

Czytaj więcej...