• zdjęcie 1
  • Klasa
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach odbędzie się 01 września 2016 r. o godz. 1100 w hali sportowej.

Egzamin maturalny zwany również egzaminem dojrzałości to najbardziej obiektywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów. Szczegółowe procedury oraz komisje, w skład których wchodzą nauczyciele z innych szkół i obserwatorzy z organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny zapewniają obiektywizm wyników. Sprawdzaniem egzaminu zajmują się zewnętrzni specjaliści, w żaden sposób nie związani z daną szkołą i co więcej nawet nie wiedzący, którą szkołę sprawdzają, gdyż nazwy placówek oświatowych są również, podobnie jak i nazwiska uczniów, zakodowane.

Czytaj więcej...

Upalny piątek 24 czerwca 2016 był ostatnim dniem roku szkolnego i rozpoczął upragnione przez wszystkich wakacje.

Młodzież prowadząca uroczystość przywitała wszystkich zgromadzonych: Dyrekcje szkoły – Pana Krzysztofa Milewskiego i Panią Marlenę Chmielewską – Burczyńską, zaproszonych gości, radę pedagogiczną, pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów.

Czytaj więcej...

W czwartek 09 czerwca 2016 r. wyróżnieni uczniowie, za prace na rzecz promocji naszej Szkoły, z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w wyjeździe do Warszawy. Wyjazd został sfinansowany ze środków własnych szkoły z inicjatywy pana Dyrektora Krzysztofa Milewskiego.

Celem wycieczki było zwiedzanie Warszawskiego ZOO oraz seans filmowy w  Cinema City.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 27.06.2016 roku

na naprawę dachu na Hali Sportowej

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach

Czytaj więcej...

Chorzele, 22.06.2016 rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 14.06.2016r. na naprawę dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach.

Czytaj więcej...

Jury powołane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prof. dr hab. Janusza Witkowskiego przyznało V miejsce dla Marcina Szmalca, ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł St. Reymonta w Chorzelach z klasy 2A, w XLV Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca.

Czytaj więcej...

,,Cieszył się wędrówką do nieznanych miejsc, oglądaniem nieznanych rzek, 
a trudy wynagradzała mu pasja poznania.”
Owidiusz

 

Wzorem ubiegłego roku Dyrektor Szkoły pan Krzysztof Milewski postanowił uhonorować najlepszych uczniów nagrodą w postaci darmowej wycieczki w zamian za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz inne wybitne osiągnięcia.

Czytaj więcej...